Mapa stránky :: Úvodná stránka » Hlavná stránka

Pri otázkach ako by mal vyzerať tréning, čo všetko je pre samotný výkon dôležité a čo je potrebné na tréningu kontrolovať a na čom treba pracovať, som sa rozpísal v tom príspevku.

 
Teória, ktorá myslím že výrazne posunie vo výkone všetkých tých, ktorí sa budú dostatočne sústrediť na to, čo tu popisujem. Už som to tu minule trochu rozoberal.

 O čo vlastne ide.

Keď si rozložíme športový výkon (napr. na pretekoch) zistíme, že je závislí od troch hlavných kritérií:

a) aktuálna kondícia

b) frekvencia pohybu

c) technika prevedenia pohybu (záberu, kroku, šliapnutia na bicykli)

 (ďalšie súčasti ako hydratácia, kvalitné rozcvičenie, zásoby glykogénu,... teraz neberiem do úvahy, hoci sú tiež dôležité)

 Väčšina športovcov vidí prioritu v kondícii. Pracujú na objeme, intenzite. Čo nie je nesprávne. Ale..

 Prečo má niekto vysokú kondíciu a pritom ju vie dostatočne využiť iba v jednej alebo v dvoch disciplínách? (myslím tým z troch triatlonových) Že by robil niečo zle v tých ostatných?

 Predstavme si, že naša kondícia má nejakú momentálnu hodnotu. Dáme jej hodnotu 100(kvôli počtom).

O čo nám v prípade pretekov ide? Využiť našu kondíciu na 100%. A ako to dosiahneme? (druhoradé podmienky ako napr. správne rozbehnuté tempo a podobne neberiem teraz do úvahy)

 1)ideálnou frekvenciou (ekonomikou pohybu) a 2)kvalitnou technikou prevedenia.

 1)

frekvencia

Ja ju formulujem ako ideálnu frekvenciu daného pohybu, kedy telo dokáže pracovať najekonomickejšie, čiže najvýhodnejšie pre dosiahnutie najlepšieho možného výkonu v danom čase. (v skutočnosti je ekonomika pohybu závislá aj od kvality techniky.)

Berme do úvahy pozorovanie najlepších v daných disciplínách. (existujú aj individuálne odchýlky )

 Plávanie: vychádzajme z ideálnej frekvencie na 1500m kraul. Z pozorovania viacerých plavcov špičkovej kvality mi vyšlo, že jeden kraulový cyklus je v priemere za cca 1,3-5 s – Pri plávaní tempom 1:00/100m (1500 za 15:00 na 50m bazéne) bol priemer 36 záberov na 50m (aj s odrazom po obrátke) Aj pri slabších výkonoch bola priemerná frekvencia rovnako vysoká. Slabšie časy, viacej záberov, ale frekvencia rovnaká.

 Cyklistika: IM (180km) tí najrýchlejší 95-105/min, kratšie vzdialenosti napr. 40 km 95 – 115/min (sú aj výnimky: Al-Sultan a Wellington točia okolo 80/min)

 Beh: 10km 90-95/min (Malí Afričania aj 100/ min)

Čiže frekvencia je vždy dosť vysoká. Bežci s kratšími nohami a plavci menšieho vzrastu majú frekvenciu ešte vyššiu ako aj tak dosť vysoký priemer.

 2)

technika prevedenia pohybu

Plávanie: kvalitný záber, cit pre vodu, minimálny odpor, minimalizovanie vydanej energie (súvisí aj s ekonomikou pohybu)

Cyklistika: správne točiť kľuky do kruhu, správny posed, ...

Beh: bežecký luk, správne položenie ťažiska, dopad pod ťažisko a ostatné dôležité aspekty bežeckej techniky

 Čo z toho vyplýva?

Preteky:

Pri behu a cyklistike je správna frekvencia prvoradá. Potom sa sústredíme pri udržaní vhodnej frekvencie o kvalitu prevedenia pohybu, ale iba do takej miery, kým nedosiahneme požadovanú intenzitu (kontrolovanú napr. tepovou frekvenciou – závislou od kondície)

Čiže, každý si vie subjektívne zhodnotiť obe dôležité hodnoty: frekvenciu a techniku každej disciplíny.

Napríklad pri behu majú bežci s kratšími dolnými končatinami výhodu v tom, že už pri nižších rýchlostiach môžu udržať vysokú frekvenciu zo správnou technikou bez potreby skrátenia dĺžky kroku.

 Príklady:

Keď viem, že bezproblémov dokážem udržať na 10 km behu frekvenciu 90/ min., musím sa sústrediť na techniku prevedenia pohybu. Tým dosiahnem maximálne využitie svojej momentálnej kondície.

 Naopak pokiaľ mám kvalitný bežecký krok a chcem maximálne zefektívniť využitie momentálnej kondície, musím zvýšiť frekvenciu na doporučenú hodnotu aj za nutné skrátenie bežeckého kroku, keďže frekvencia je prvoradá.

Pri cyklistike je to ľahko dosiahnuteľné pomocou zmeny prevodu, bez obmedzenia kvality.

Pri plávaní je to trochu inak. Keďže vysoká frekvencia zo zlou technikou je takzvané “plávanie na prázdno“, tu je efektívnejšie radšej plávať nižšou frekvenciou a zamerať sa na kvalitný záber.

Keď máme vybudovaný kvalitný cit pre vodu a kvalitný záber, potom sa snažíme zvyšovať frekvenciu na takú rýchlosť, pokiaľ udržíme dostatočnú kvalitu záberu.

 Je jasné, že kondičné tréningy sú nevyhnutné na rozvoj výkonnosti. Ale pozrite si moje osobné subjektívne hodnotenie využitia mojej súčasnej kondície pri momentálne schopnej udržateľnej frekvencie a technike.

 Dostatočné je 10 bodov, nedostatočné 1 bod.

Maximálne využitie momentálnej kondície teda vystihuje číslo 20 pri jednej disciplíne.

 

frekvencia

technika

súčet

plávanie

5

7

12

cyklistika

9

2

11

beh

8

7

15

 Toto subjektívne hodnotenie je bez hodnotenia súčastnej kondície. Ale všimnite si a porozmýšľajte, ako mrháme našou momentálnou kondíciou.

 Sám som vyskúšal určité aspekty tejto teórie a myslím, že to funguje veľmi dobre.

Nie je to nič prevratné, čo sa týka obsahu, ale myslím, že prioritou na spomínané súvislosti počas tréningu a pretekoch, by sa mala vaša výkonnosť výrazne zlepšiť.

 Už počas tréningu treba naučiť telo pracovať tak, aby sme počas pretekov maximalizovali výkon. V skratke - bude dôležité dostatočne sa sústrediť na vaše individuálne slabiny a vedieť si ich dostatočne zhodnotiť, kontrolovať a rozvíjať.

 V skutočnosti je to jednoduché – treba si kontrolovať intenzitu, frekvenciu a techniku :-)

Jasne, že za predpokladu, že vieme akú frekvenciu by sme mali držať, ako na ňu naučiť (zvyknúť) svoje telo a na druhej strane vedieť o svojich nedostatkoch v technike a pracovať na ich odstránení.

 Myslím, že v najbližšom období by sa kontrola údajov na testeroch, počítanie si záberov a krokov a osobná kontrola techniky mohla stať vaším pomocníkom, alebo nový zdroj motivácie? :-)

 Čakám na veľké množstvo vašich dotazov a námietok :-)

Andrej Orlický(andrejorlicky@centrum.sk)Bookmark: Facebook

späť