Mapa stránky :: Úvodná stránka » Hlavná stránka

Čo všetko treba na zlepšenie svojho výkonu počas nasledujúcich mesiacov prípravy na ďalšiu sezónu?

To je otázka, ktorú by si mali teraz klásť všetci, ktorí začali s prípravou na sezónu 2011

 
Základ je určite kvalitný tréningový plán. Ale sám o sebe je nedostatočný. A prečo? Lebo samotné odtrénovanie tréningového plánu nestačí na celých 100% možného zlepšenia, ktoré je naše telo schopné. Ovplyvňuje to množstvo ďalších faktorov:

-         kvalitný, ale nie moc dlhý posezónny oddych a nabratie fyzických a hlavne psychických síl na dlhé tréningové obdobie, ktoré nás teraz čaká

-         určenie si a stotožnenie sa so svojimi cieľmi na ďalšiu sezónu, ktoré nás majú motivovať k samotnému tréningu

-         podpora zo strany rodiny

-         dostatok času na prípravu a regeneráciu

-         dôvera k trénerovi a jeho tréningovým metódam ako aj viera, že tento systém prípravy ma privedie k mojim cieľom

-         počúvanie svojho tela pred, počas aj po tréningovej jednotke

-         správna životospráva (dostatok spánku, kvalitná strava, ...)

-         zloženie tela - percento tuku, percento svalstva, hustota svalstva, množstvo vody, ...

-         vhodné zadelenie času na prípravu na tréning, samotný tréning, prijímanie stravy, regeneráciu, doba medzi dvomi tréningovými fázami, ...

-         doplnkové, zároveň veľmi dôležité aktivity – strečing, posilňovanie, mentálna príprava, autogénny tréning, autosugescia, ...

-         schopnosť vnímať pohyby svojho tela a zároveň tým pracovať na správnej technike pohybu

-         schopnosť vnímať ekonomiku pohybu – čo nás brzdí, unavuje a čo nás uvoľňuje a šetrí energiu

-         schopnosť vnímať rýchlosť pohybu a tým pracovať vhodnou intenzitou

-         schopnosť zvládať zaťaženie, prekonávanie nepohody

-         vlastná iniciatíva a individuálny prístup

-         schopnosť koncentrácie

-         schopnosť rýchleho motorického učenia, flexibilita (vo všetkom)

-         mať odvahu a chuť na zmeny

-         dodržiavanie pravidelného zaťaženia – sústavnosť je jedna z najdôležitejších podmienok na rozvoj a zlepšenie výkonu

-         imunita a jej ochrana

-         psychická pohoda

Tu je len niekoľko základných dôležitých faktorov, ktoré vytvárajú jeden celok. Určite som na nejaké zabudol. O každom jednom by sa dalo dlho diskutovať.

Na druhej strane, bez hodín samotného tréningu, by len špekulovaním a zameraním sa len jedným smerom, k zlepšeniu neprišlo, alebo len veľmi málo. Objem a intenzita tam jednoducho musí byť. Len ten, kto to pochopil a berie do úvahy všetko, čo súvisí so samotným tréningom, dosiahne svoje individuálne maximum.

Pokiaľ bude záujem, môžeme niektoré témy rozdiskutovať.

 

 

Andrej Orlický(andrejorlicky@centrum.sk)Bookmark: Facebook

späť